Freight Agreement Control

FAC – Freight Agreement Control

Fraktavtal är komplexa, därför har vi skapat vår egen lösning för att kunna få kontroll på dessa, i vårt system kan vi enkelt registrera och följa upp fraktavtal.

Förenklingen i lösningen ligger i att alla generella villkor och rörliga tillägg underhålls av vår support. Detta gör att registrering och underhåll av kundens egna avtal blir enklare att administrera.

Avtalsservice från softlogs.net

Som kund kan man själv välja om man vill registrera/underhålla avtalen i systemet eller om man vill att dessa ska hanteras som en del av våra tjänster.
När vi har ansvar för uppdateringen kan vi även ta ansvar för dialogen med transportföretagen när vi hittar avvikelser mellan vad som är bokat/fakturerat och vårt resultat.

Prisförfrågan på transporter

Avtalen som är definierade i systemet finns även tillgängliga genom vår Price Query / Prisfråga-funktion. Läs mer om funktionen under Price Query.

Prisjusteringar

Prisjusteringar som rapporteras in från transportbolagen uppdateras direkt i systemet så att alla avtal ständigt är ”up to date”.