Customs portal

Tullportal

Vi har ingått ett samarbete med Nordisk Tull Service NTS. Detta innebär att för kunder som har vår lösning och där vi samtidigt har tillgång till order- och fakturadata, så kan vi lägga ut dessa data i vår tullportal. NTS hämtar då automatiskt ner dessa data till sina tullsystem och gör därefter en automatisk export- och importdeklaration.

Dokument som CMR-fraktbrev och andra nödvändiga handlingar kan du enkelt skapa och arkivera i portalen.

Transportören får tillgång till tullklareringsnummer och CMR-fraktbrev via vår mobilapp och QR-kod.

Detta gör att förtullningsprocessen går väldigt snabbt och att alla parter i processen får minimalt med arbete. På så sätt blir processen mycket kostnadseffektiv.

  • Arkiv med tulldokument
  • Kontroll av tullkostnader
  • Förenklad tullrevision
  • Alla fraktdokument på ett och samma ställe
  • Konsolidering av order/exportfaktura
  • Mobilapp