Customs portal

Tullportal

Vår tullportal förenklar samarbetet mellan importör/exportör, transportör och speditör. Informationen sänds via vår portal för att uppnå full automatik i tullklareringsarbetet. Detta gäller även PDF-fakturor.
Dokument som CMR, fraktbrev och andra nödvändiga dokument kan då enkelt produceras och arkiveras i portalen.
Detta medför att tullklareringsprocessen sker mycket snabbt, samt att alla parter får minimalt med arbete, något som gör detta till en mycket kostnadseffektiv process.

Systemet er ett godt tullarkiv.