Client/department Cloud

Client/department Cloud

Oavsett om du är 3PL, 4PL eller centralt ansvarig för frakt med flera avdelningar / underavdelningar, behöver du ett enkelt sätt att nå ut till kunder eller avdelningar.

Eftersom alla kostnader är kostnadsallokerade på kund / avdelningsnivå (med eller utan påslag) kan systemet enkelt rapportera detta till ansvariga personer.

Detta görs antingen genom att ge dem tillgång till Client / department Cloud eller genom automatiskt utskickade rapporter via vår prenumerationsfunktion för rapporter.

Här kommer kunden / avdelningen bara ha tillgång till sina data med sina kostnader / priser. De kan enkelt söka efter olika referenser eller hämta rapporter från tidigare perioder. Man kan ges tillgång till egendefinierade rapporter via vårt Power BI-system.