Client/department cloud

Client/department cloud

Oavsett om du är 3PL, 4PL eller centralt ansvarig för frakt med flera avdelningar/underavdelningar, behöver du ett enkelt sätt att nå ut till kunder eller avdelningar.

Eftersom alla kostnader är kostnadsallokerade på kund/avdelningsnivå (med eller utan påslag) kan systemet enkelt rapportera detta till ansvariga personer.

Detta görs antingen genom att ge dem tillgång till client/department cloud eller genom automatiskt utskickade rapporter via vår prenumerationsfunktion för rapporter.

Här har kunden/avdelningen bara tillgång till sina data med sina kostnader/priser. De kan enkelt söka efter olika referenser eller hämta rapporter från tidigare perioder. Man kan ges tillgång till egendefinierade rapporter via vårt Power BI-system.