Carrier cloud

Carrier cloud

Många mindre transportörer har inte möjligheter att erbjuda helt integrerade lösningar med EDI, både vad det gäller bokningssidan och fakturasidan. Dessa kan vara specialtransporter och/eller transportörer som utför fler tjänster än bara transporter.

Genom vårt leverantörsmoln kan transportören enkelt registrera detta baserat på det avtal som ingåtts mellan partnerna.

Här kan vi använda information från både order- / transportbokningssystem och fasta rutter. Resultatet presenteras i vår app och leverantören kan efterregistrera tillägg som vägtullar, extra timmar, med mera.

När allt har godkänts och verifierats finns fakturan färdigkonterad och tillgänglig för kunden.