3PL

3PL

Med denna lösning får 3PL och 4PL verksamheter en mer automatiserad och effektiviserad process på flera områden inom transportekonomi. detta skapar möjlighet för företaget att växa utan att behöva mer personal på administrationssidan.

Vår tredjepartslogistik lösning ger kunderna automatiserad vidarefakturering av fraktkostnader, fraktallokering, kontering och fraktfakturakontroll. Detta bidrar till att lönsamheten på frakt ökar och processen blir effektiviserad så att våra kunder kan fokusera på större flexibilitet, variabla lagerkostnader, låga och effektiva logistikkostnader för sina kunder.

Processen består av fakturakontroll, automatisk kostnadsallokering till rätt kund och vidarefakturering av fraktkostnader enligt kundprislista. I systemet ligger vår portal där kunden kan se sin cost to serve-analys hos sina kunder.