Våra lösningar

– softlogs cloud solutions –

Våra software lösningar är anpassade för företag med mer än tre miljoner i transportkostnad som önskar ett transportekonomiprogram för att få kontroll på kostnader som omfattar transport och logistik. Våra lösningar är också användbara för 3PL/4PL-företag. Vårt ekonomisystem täcker all transportekonomi relaterade delar så som kostnadskontroll, ekonomisk fraktanalys, fraktkostnadsallokering på avdelnings-, grupp- och enhetsnivå, samt vidarefakturering av frakt.

Inbyggt i lösningarna finns avancerade fraktalgoritmer för transportanalys som i kombination med maskininlärning analyserar avvikelser över tid. Resultaten presenteras överskådligt i skräddarsydda rapporter anpassade efter varje enskilt scenario.