Eksempler på kunder som bruker våre løsninger

 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen
 • Wittusen & Jensen

Case Studies

Wittusen & Jensen sparer tid og har bedre kontroll på transportøkonomien med systemet FIM fra softlogs.net

Wittusen & Jensen kjøper frakt for over 27 mill. og har 130.000 sendinger per år. Wj er en av Norges ledende bedrifter innen forbruksmateriell til arbeidsplassen.

Wittusen & Jensen

Audun Johnsen - logistikksjef Wittusen & Jensen

«Det er en selvfølge for oss at vi skal kontrollere fraktkostnaden nøye imot den avtale vi har gjort. Den er en av våre største innkjøpsposter sier Audun Johnsen som er logistikksjef hos Wittusen & Jensen.»

 

Vi har fått en raskere og bedre avviksbasert kontroll av våre fraktfakturaer, og med en nøye overvåking av trender og tilleggs-kostnader ser vi fort om vi må endre noe i våre interne eller eksterne prosesser for å oppnå en sunn transportøkonomi.

Vi er en profesjonell kjøper av transport og systemet skaper en trygghet for at vi til enhver tid følger våre avtaler i forhold til vår transportør. Og med en god transportanalyse for vi en god dialog med vår transportør om det er noe vi sammen må forbedre.
Systemet gir oss også en stor tids besparelse og en rask og nøyaktig oversikt som vi ikke kan være foruten når fakturaer skal kontrolleres og nye priser skal forhandles – sier Audun Johnsen»

WJ har høy fokus på verdiskapning og optimalisering for sine kunder, og har som et klart mål å skape verdier for sine kunder enten det gjelder administrasjon av forbruksvarer til arbeidsplassen, eller investeringer i markedsaktiviteter og -kommunikasjon.