Vendor management/landed cost

Vendor management / landed cost

Denne modulen er til for de som vil kontrollere transport og tollkostnader fra sine leverandører. Dette kan settes i system enten du betaler frakten inn selv eller får den fritt levert.

Her er de viktigste grunner for at våre kunder velger denne modulen:

  • Bedre kalkyler på landed kost
  • Bedre kontroll på fortollinger
  • Forenkler for leverandør å booke rett transport til deg
  • Kontroll av “fritt levert” kostnader