Carrier cloud

Carrier cloud

Dette er en modul som forenkler for mindre transportører som ikke har EDI faktura til sine kunder.

Kunden kan basert på sine bookinger sende et utkast til fakturaforslag til transportøren. Transportøren kan enkelt kontrollere og korrigere dette og legge årsak-koder etc som gjør at kostnadene blir automatisk kontert og kontrollert.

Dette er stor tidsbesparelse for både transportør og kunde.

Fordeler top 3 – Carrier cloud

  • Enklere fakturering for transportører som ikke håndterer bookingdata fra kunden.
  • Automatisk kontroll og kontering fra mindre transportører / hus transportør
  • Systematisert kontering / statistikk på avvik som venting overtid etc.