Aktuelt

Med Softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser

01. oktober, 2020

Logistikkdirektør Stig Robert Gustavsen i Tools; Softlogs har hjulpet oss med å få kontroll på alle våre forretningsprosesser med bl.a. bruk av fraktkalkulator og riktig fraktavsetning i våre regnskaper. Frakt er nå innbakt i alle våre lønnsomhetsanalyser og er en integrert del av alle våre kontrollfunksjoner, sier Gustavsen.

Les mer

Elon Group med store besparelse på innovative løsninger fra softlogs

17. mars, 2020

Logistikkutvikler Markus Luthman i Elon Group AB: Med løsningene fra softlogs får vi all frakt relatert informasjonen tilgjengelig på ett sted. Her kan vi følge opp alle transportkostnader ned på butikk- , ordre-, artikkel- og kundenivå eller bruke standardrapportene på kunde- og artikkelnivå for Cost To Serve analyser.

Les mer

Fokus Sverige

22. juni, 2018
Les mer

Frokostseminar – automatisk fakturakontroll

30. november, 2016

Frokostseminar i Oslo, Stockholm, Göteborg og Jönköping om automatisk kontroll av transportfakturaer – vi deler våre erfaringer og tips.

Les mer