Våra lösningar

Inbound management

Vi har ingått ett strategiskt partnerskap med AEB som är en av Tysklands största leverantörer av TMS-system. Genom deras system ASSIST4 har vi tillgång till integreringar och API:er mot SAP och andra stora systemleverantörer. AEB har en bra supportorganisation i Skandinavien som säkerställer att vi får bra hjälp med vår lösning.

Spårning av gods

Det som är viktigt i denna process är att du när som helst kan se var det inkommande godset befinner sig, så att du snabbt kan förutse när godset kommer och om det kommer i avtalad tid. Därigenom kan du kan planlägga din övriga produktionen.

Slot management

Om du vill planlägga lossning av gods kan du använda dig av funktionen för slot management. Denna ger lagret möjlighet att effektivt kommunicera med transportören och ge denne lossnings- och lastningstider så att arbetsflödet på lagret blir så optimalt som möjligt.

Billing engine

ASSIST4 har även en egen motor som används i systemet för warehouse management för att beräkna större kombinerade frakter. Motorn är integrerad i vår FIM-lösning och den kan också utnyttjas för avancerade logistiska processer i anknytning till lagerläge och andra kostnader som tillkommer i logistikkedjan.

Denied trade screeninglist – risk management

Om du köper från eller säljer till företag eller personer som finns med på listan från USA:s regering över förbjudna handelspartners kan det ge allvarliga konsekvenser och böter för ditt företag. Därför erbjuder vi denna service så att du kan uppdatera dina register och ha löpande kontroll över att dina kunder och leverantörer är säkra att arbeta med.