Våra lösningar

FCA – Freight Cost Allocation

För att effektivisera konteringsarbetet med fraktfakturor så tillhandahåller vi integreringar mot de flesta attestsystem som Eye-Share, Basware och Lexmark / Readsoft, samt mot ekonomisystem som SAP, Lawsson och Microsoft Dynamix.
Rent praktiskt betyder detta att vi levererar attesterade och kontrollerade fakturor färdigt in i ditt företags attesteringsprocess.

COGS (Cost of Goods Sold)

Genom att integrera orderinformation med lösningen så kan du fördela transportkostnaden ner på enhets/avdelnings- eller produktnivå. Detta ger en noggrannhet i förhållande till kostnad kontra varuvärde.

Claim

Claim av en fraktfaktura är nära knutet till vår avvikelsehantering och är väl dokumenterat med journaler som ger transportören god förståelse av våra beräkningar.