Våra lösningar

Vi har en egen 3PL-lösning (tredjepartslogistik) för dig som köper eller säljer transporter.

Lösningen läser in fakturor och kontrollerar dessa via vår Freight Invoice Management – FIM. I vår Freight Agreement Contol – FAC har vi ett eget 3PL-regelverk som automatiskt skapar försäljningsfakturor baserade på den upphandlade frakten.

Denna lösning används av  3PL-företag och större företag med egen logistikavdelning och flera dotterbolag.

Här är några funktioner som våra kunder har stor nytta av:

  • Kontroll av fraktresultat
  • Automatiska försäljningspriser
  • Inköpspris v/s försäljningspris ned på sändningsnivå
  • Avtalskontroll
  • Optimering av samlastning
  • Automatisk kontroll av innkommande fraktfakturor

Kontakta oss gärna för mera infroamtion om våran 3PL software