Våra lösningar

Vinnaren är den som vet mest!

Transportekonomi och prisstruktur är ett komplext område. Vi har sett att branschen idag innehåller många konsultföretag som erbjuder tjänster som syftar till att optimera företagets frakter, något som kan vara mycket lönsamt. Vi har också erfarit att de teoretiska modeller som fraktkonsulterna använder sig av inte alltid är praktiskt tillämpbara. Detta kan i praktiken medföra att du som kund i slutänden får en dyrare lösning, då besparningen ofta innebär att ditt företag måste byta transportör för att uppnå vinsten.

Vi vill ge dig som kund ett enkelt verktyg och den support du behöver för att göra fraktanalysen själv och därigenom uppnå de vinster som en trimmad och anpassad logistik ger.

Vi erbjuder därför följande bastjänster i vår lösning:

  • Upplägg av fraktavtal
  • Månadsvis uppdatering av tillägg
  • Dialog med transportör i samband med avvikelse eller claims

Vi erbjuder också löpande tjänster och utbildning så att de interna processerna fungerar i din organisation. På så sätt kan vi skapa en effektiv hantering av företagets administration av fraktkostnader och uppnå bra samspel och integrering mellan företagets övriga TMS/ERP-system.