Våre løsninger

Inbound management

Vi har gjort et strategisk partnerskap med en av Tysklands største leverandører av TMS systemer, AEB og gjennom deres system ASSIST4 har vi tilgang til integrasjoner og API-er mot SAP og andre store systemleverandører. AEB har også en god supportorganisasjon i Skandinavia som sikrer oss god assistanse på denne løsningen.

Sporing av gods

Det som er viktig i denne prosessen er til enhver tid se hor det inngående godset er så man fort kan forutse når godset kommer og om det kommer til avtalt tidspunkt slik at den øvrige produksjon kan planlegges.

Slot management

Om man ønsker å planlegge lossing av godset kan man benytte seg av funksjonen for slot management. Dette gir lageret mulighet til effektivt å kommunisere med transportøren og gi transportøren lossetid eller lastetid slik at arbeidsflyten på lageret blir så effektivt som mulig.

Billing engine

ASSIST4 har også en egen motor som benyttes i warehouse management systemet for å kalkulere større kombinerte frakter. Denne er integrert i vår FIM løsning og kan også benyttes for avanserte prosesser i forbindelse med lagerleie og andre kostnader som tilkommer i logistikk prosessen.

Denied trade screeninglist – risk management

Om man kjøper eller selger med selskap eller personer som er på U. S. Goverments liste over forbudte handelspartnere kan det få store konsekvenser og bøter for selskapet. Derfor tilbyr vi denne servicen til våre kunder så de kan vaske sine register og løpende ha en kontroll at deres kunder og leverandører er sikre.