Freight Cost Allocation

Når fraktfakturaen er kontrollert gjøres også automatisk en frakt kontering basert på kundens konteringsregler. Dette sparer mye tid når fakturaene skal konteres på flere avdelinger og salgsenhenter.  Dette gir et godt fraktregnskap for effektiv rapportering.

FCA – Freight Cost Allocation

For å effektivisere konteringsarbeidet med fraktfakturaer så har vi integrasjoner i dag mot de fleste attestasjonssystemer, som Eye-share, Basware, Lexmark / Readsoft samt økonomisystemer som SAP Lawsson Microsoft Dynamix med flere.
Dette betyr i praksis at vi leverer ferdig konterte og kontrollerte fakturaer inn i bedriftens attestasjonsprosess.

Transport cost allocation har blitt en meget populær funksjon hos våre kunder som sparer enormt mye tid på transportavdelingen.

COGS (Cost of Goods Sold)

Ved å integrere ordreinformasjonen med løsningen så kan man splitte transportkostnaden ned på enhet/avdeling eller produkt. Dette gir en nøyaktighet i forhold til kostnad i forhold til vareverdi.

Claim

Claim av fraktfaktura er tett knyttet til vår avvikshåndtering og er godt dokumentert med journaler som gir transportøren en god forståelse av våre beregninger.

Kontakt oss gjerne hvis dere ønsker mer informasjon angående Freight Cost Allocation, eller for mer informasjon om våre tjenester. Vi har mer enn 25 års kompetanse innenfor transport og logistikk.