Våre løsninger

FCA – Freight Cost Allocation

For å effektivisere konteringsarbeidet med fraktfakturaer så har vi integrasjoner i dag mot de fleste attestasjonssystemer, som Eye-share, Basware, Lexmark / Readsoft samt økonomisystemer som SAP Lawsson Microsoft Dynamix med flere.
Dette betyr i praksis at vi leverer ferdig konterte og kontrollerte fakturaer inn i bedriftens attestasjonsprosess.

COGS (Cost of Goods Sold)

Ved å integrere ordreinformasjonen med løsningen så kan man splitte transportkostnaden ned på enhet/avdeling eller produkt. Dette gir en nøyaktighet i forhold til kostnad i forhold til vareverdi.

Claim

Claim av fraktfaktura er tett knyttet til vår avvikshåndtering og er godt dokumentert med journaler som gir transportøren en god forståelse av våre beregninger.