Våre løsninger

FAC – Freight Agreement Control

Dette er en modul som holder orden på alle dine fraktavtaler og priser. Vi har bygget denne med ny teknikk, så det er meget enkelt å selv vedlikeholde og legge inn fraktavtaler om du ønsker det.

Denne modulen er basis for vår fakturakontroll. Denne blir benyttet av oss, våre samarbeidspartnere eller kundens eksterne logistikkonsulenter som jobber med kundens fraktavtaler.

Avtaleservice fra softlogs.net

Mange av våre kunder velger allikevel å la vår supportavdeling og analytikere ta ansvaret for å oppdatere fraktavtalene så man er sikker på at det blir rett.
Når vi har ansvaret for denne jobben så kan vi også ansvaret for å holde dialogen med transportørene om vi finner avvik mellom hva som er fakturert og vårt resultat, om kunden ønsker det.

Tilbudssimulering

Denne modulen benyttes også om kunden er ute med en transporttender og vil gjøre en tilbudssimulering og se det økonomiske resultatet av et transporttilbud som transportøren har gitt.

Tilbudssimuleringen baseres på historiske transaksjoner av transporten som ligger i databasen, og vil bli målt mot fremtidige resultat for å se om transporttenderens resultat gir en faktisk transportkostnadsbesparing.

Prisforespørsel på transport

I denne modulen er det også en tilgang til via web og  API for å forespørre på en transportpris om man på forhånd vil vite transportkostnaden på en sending. Om man da har overlappende avtaler på enten produkter eller områder med forskjellige transportører så vil systemet vise de alternativene som avtaleverket kan tilby. Om ønskelig kan systemet automatisk sende spørringen ut mot eksterne pris databaser som de forskjellige transportørene på markedet tilbyr.

Prisjusteringer

Når det kommer prisjusteringer fra transportøren så kan man legge denne inn i systemet og simulere det faktiske resultatet av denne. Vi har erfart at om det kommer en strukturendring i prislisten fra transportøren så kan endringen av prisen bli en annen enn det som blir beregnet fra transportøren. Med strukturelle endringer mener vi endring av vektintervall, transportsoner og infrastrukturtilegg.