Våre løsninger

  • Toll portal

Vi har inngått et samarbeide med Nordisk Tull Service NTS, så for de kunder som har vår løsning og der hvor vi har tilgang til ordre/fakturadataene så legger vi disse ut i vår tollportal slik at NTS automatisk kan hente de ned i sine tollsystemer for å gjøre en automatisk eksport- og import- deklarasjon.

Dokumenter som CMR fraktbrev og andre nødvendige dokumenter kan da enkelt produseres og arkiveres i portalen.

Transportøren får tilgang til tollklareringsnummer og CMR fraktbrev via vår mobilapp og QR kode.

Dette gjør at fortollingsprosessen går meget raskt, og alle parter i prosessen for minimalt med arbeide noe som gjør at dette blir en meget kostnadseffektiv prosess.

  • Tolldokument arkiv
  • Kontroll av tollkostnader
  • Forenklet tollrevisjon
  • Alle fraktdokumenter ett sted
  • Konsolidering av ordre/export faktura
  • Mobil app