Some of our partners

kase.se

kase.se

Invoice control

Kalin Setterberg AB – strategisk partner og aksjonær

Kalin Setterberg har lang erfaring av blant annet å automatisere prosessen ved fakturakontroll og automatkontering.
softlogs.net inngår med dette i Kalin Setterberg nettverket, som medfører at vi får tilgang til mere ressurser og kompetanse innenfor avansert PDF tolkning og scanning i forbindelse med fakturakontroll.

Vårt nettverk kontrollerer nå fakturaer for over 16 MRD SEK.

NTS

NTS

Border customs agent

NTS – Nordisk Tullservice och spedition AB er en grensespeditør som gjør Svensk og Norsk Import og Eksport samt EU fortolling. De er også tollkonsulenter som hjelper kundene med tariffering av varer etc..

NTS er integrert med vår tollportal, og gjør fortollinger med stor grad av automatikk.

AEB Logistics

TMS Inbound

AEB is a leading deliverer of logistics systems on the European market. With over 400 employees and local offices I Scandinavia, it is a secure pillar for our customers and us.

Vectio

Vectio

Software development

Our partner Vectio helps us with software writing.

Crystone

Crystone

IT hosting

Our solutions reside with our hosting partner Crystone AB. They make sure that our customers and we have a safe IT environment.

Consignor

Consignor

TMS booking

Through our customers, we have a rewarding cooperation with Consignor. Via their API´s we have a seemless integration and data exchange.